ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ Σίδηρος ( συμπλήρωμα διατροφής), Το Emogut forte έχει το SunActiveFe, μικρονισμένο διασπειρόμενο σίδηρο, η τεχνολογία του οποίου είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη απορροφητικότητα από τον οργανισμό.

Σε συνδυασμό με την αλφαλακταλπουμίνη το EMOGUT FORTE® παρέχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σιδήρου από οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

Κατεβάστε PDF