Ενέσιμη θυλακιοτρόπος ορμόνη FSH και Ωχρινοτρόπος ορμόνη LH
Συνδυασμός θυλακιοτρόπος ορμόνη FSH – Ωχρινοτρόπος ορμόνη LH. Η επανέσταση στην τεχνική γονιμοποίηση.

Κατεβάστε PDF