Σχετικά με εμάς

Το 1960 ήταν το έτος κατά το οποίο ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης έθεσε τα θεμέλια της Εταιρείας. Στην εμπειρία του και στις επιχειρηματικές του δεξιότητες προστέθηκαν νέες ενέργειες, που σήμερα κάνουν την Εταιρεία ιδιαίτερα ευαίσθητη σε όλα τα σήματα και τις προτάσεις της φαρμακευτικής αγοράς, όπου η ροή πληροφοριών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες.

Έχοντας εμπιστοσύνη και αφοσίωση στις παραδοσιακές αξίες,μας, της ποιοτητας , της άμεσης εξυπηρέτησης και της εμπιστοσύνης ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης έχει γίνει σημαντικός αξιόπιστος και συνεπής συνεργάτης στους τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων και ειδικά στον τομέα της γονιμότητας .

Η αποστολή μας

Να εργαζόμαστε σε όλες τις δραστηριότητές μας με αυστηρό και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με ηθικές αξίες προσφέροντας στην αγορά ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ποιότητας προϊόντα που δίνουν μέγιστη αποτελεσματικότητα! Κάτι που κάνουμε διαχρονικά.